Om oss

Kvalitet, Flexibilitet och Leveranssäkerhet. Procimas kunder finns bland annat inom lastvagnsindustrin, handikapphjälpmedel, butiksinredning och bockade/svetsade plåtdetaljer.

Egna produkter är exempelvis, Grillar, broar, Y-bommar till småbåtshamnar, bad/bryggstegar, skyddsräcken, pallvagnar, stålpallar och butiksinredning. Vi har ett gott samarbete med kunder och leverantörer inom Gnosjöregionen.